Monday, May 3, 2010

मैत्री ....


हृदयाच्या झऱ्यातून वाहणाऱ्या या प्रेमरूपी पाण्याचा निखळ खळखळाट म्हणजे मैत्री
आपला पाय घसरला असता तोल सावरण्यासाठी एखाद्या खांद्यावर आपण
मोठ्या विश्वासाने हात ठेवतो तो खांदा म्हणजे मैत्री
दुःख हलक होईपर्यंत मनापासून गळ्यात पडून रडता येत तो आधार म्हणजे मैत्री
काहीही न मागता जो सर्वकाही देतो चार गोष्टी सुनवूनच तो आवाज म्हणजे मैत्री
आपल्या अश्रूंनी ज्याच्या डोळ्यातील आसवं लपत नाही तो अश्रू म्हणजे मैत्री
अनोळखी नात्यांमधूनही जे ओळखीचे नाते असते ते म्हणजे मैत्री

कोमल .................३/५/१०

No comments:

Post a Comment