Monday, May 3, 2010

आयुष्य....


आयुष्य हे समुद्रासारखं असते खोल अन अथांग .
ते जितके वरून सुंदर दिसते त्याहीपेक्षा ते आतून जास्त सुंदर भासते .
मग ते सौंदर्य अनुभवण्यासाठी मी त्यात गुदमरून, बुडून मेले तरी चालेल
कारण मी ते सौंदर्य अनुभवले याचे मला समाधान असेल.
आणि तसेही मला समुद्राचे वेड आहे ...

आयुष्य खूप छोट असते नाही ...
त्यामुळे जितके देता येईल तितके दयावे.
देण्यासाठी फक्त पैसेच असतात का ? याही पेक्षा मौल्यवान असे प्रेम, आनंद,
हास्य, आपलेपणा ,सुख दयावे ....त्यांना पैसेही मोजावे लागत नाहीत.
कारण आयुष्यात जेवढ तुम्ही दयाल तेवढ्याच प्रमाणात किंबहुना दुप्पट प्रमाणात परत मिळवाल.
तेव्हा जेवढ चांगल देता येईल तेवढ देत रहाव.

शेवटी हा निसर्ग नियम आहे ..."जे दयाल तेच परत मिळवाल "
तेव्हा तुम्हीच ठरवा तुम्हाला काय हवंय.....
मला तर नेहमीच चांगल्या गोष्टी हव्या असतात ...
स्वार्थ म्हणा हवा तर माझा .....

कोमल .......................३/५/१०

No comments:

Post a Comment