Sunday, June 13, 2010

भाग 8

किती सहज बोलून गेलास रे ..... कि " विसरून जा मला , माझ्यासोबत काही फायदा नाही आहे तुझा ...."
" फायदा " तुला काय वाटतं मी फायदा म्हणून तुझ्यावर प्रेम करतेय ? प्रेम कोणी फायदा बघून नाही करत ? आणि मला तसं करायचं असत ना तर मी तुझ्या जवळ कधी आलेच नसते ..... तुझ्या जवळ काही नसतानाही मी तुझ्या सोबत होते कारण मला तुला मोठ होताना बघायचं होत आणि आज तुझ्या जवळ या गोष्टी आल्या तशी माझी गरज उरली नाही का तुला ? कि तुझ्या मनात कोणी दुसरीच .......
काळजात चर्र झालं माझ्या ... ठीक आहे जशी तुझी इच्छा ....मी फक्त एकदाच पाहिलं त्याच्याकडे रागाने....त्याची नजर अजूनही खालीच होती .....केवढा तरी राग आला होता मला खरंच वाटत नव्हत हाच का तो माणूस ज्याच्या सोबत मी भविष्याची स्वप्न रंगवली होती आणि आता हा मला अर्ध्या वाटेत सोडून जायला निघालाय....किती रे निष्ठुर आहे तुझ मन एकदाही मनात नाही आल माझ काय होईल....मी काहीच बोलले नाही त्याच पुढच explanation ऐकायला आता मला तिथे थांबायचं नव्हत मी तशीच निघाले तिथून ..........एकदाही मागे न वळून पाहता .....

No comments:

Post a Comment