Sunday, June 13, 2010

आम्ही दोघी...

जगात दोन माणसांचे नशीब सारखे असते का? असं कधी होऊ शकत का? अहो , जगाच सोडा ... माझी एक खूप जवळची मैत्रीण आहे... खूप जिवलग सखी... आमची काही फार जुनी ओळख नाही पण तरीही आमचं खूप जमत ... तशी ती माझ्यापेक्षा २-३ वर्षांनी मोठी असेल पण तरीही आमचे विचार खूप जुळतात.

का कुणास ठाऊक पण एकदा आम्ही खूप personal गोष्टी बोलत होतो आणि माझ्या लक्षात यायला लागल कि तिच्या काही गोष्टी, काही घटना माझ्याही आयुष्यात घडल्या आहेत आणि त्यातला काही आताही घडत आहे. सुरवातीला खूप विचित्र वाटलं पण नंतर खूप interesting वाटायला लागल. खरंच असं होऊ शकत का ? आपल्या सारखंच नशीब कुणाच असू शकत का ? तसं पाहायला गेलो तर आमचे विचारही जुळतात फरक इतकाच कि ती जास्तच emotional आहे माझ्याहीपेक्षा ....

सहजच बोलतानाहि आम्ही बोलून जातो 'अरे हे तर माझ्यासोबत घडलंय ...हा विचार माझा आहे' .....मग आम्ही दोघीही त्यावर जोरात हसायला लागतो.... अगदी रस्त्यातही हसायला लागतो आम्ही ....सगळी लोक आमच्या वेडेपणाकडे बघायला लागतात ...पण त्यांना काय माहित आम्ही आमच्याच नशिबावर हसतोय ....

आम्हाला तर आमच्यासारखं नशीब शोधायला जग पालथ घालाव नाही लागल ... तुम्हाला भेटलेय का असं कोणी तुमच्या अगदी जवळच ?

कोमल ....................१/६/१०

No comments:

Post a Comment